Crescent

Crescent och En Svensk Klassiker inledde ett samarbete 2016. En viktig anledning är Crescents engagemang i lanseringen av Skolklassikern, som är En Svensk Klassikers satsning på få barn och ungdomar att röra sig mer.

– Barn idag rör sig för lite. Det är en oroväckande utveckling som bidrar till ohälsa. För att ändra på detta krävs att fler människor och företag engagerar sig i hälsofrämjande projekt. Skolklassikern är ett sådant och vi tror att vi genom vårt engagemang kan göra skillnad och få fler barn i rörelse, säger Tony Grimaldi, vd Cycleurope.

Crescent kommer också att vara engagerade i En Svensk Klassikers plattform för samhällsdebatt, Klassikerforum Att fokusera på folkhälsofrågor har Crescent gjort under många år, bland annat genom den så kallade ”Folkhälsocykeln” och flera andra satsningar. Engagemanget genomsyrar hela företaget och Tony Grimaldi, vd för Cycleurope och Crescent, har länge arbetat för ökad förståelse och forskning kring fysisk aktivitet och hälsa genom sitt engagemang som styrelseledamot i GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan).

– Vi är jätteglada för att få in Crescent som sponsor i En Svensk Klassiker, ett företag med en lång historia och som varumärke är lite av en svensk klassiker. Det är ett strategiskt samarbete som innebär att vi gemensamt kan arbeta vidare med att sätta Sverige och svenskarna i rörelse samt bidra till en förbättrad folkhälsa. Vi kan arbeta såväl med barn och ungdomar genom vårt projekt Skolklassikern samt engagera oss i opinionsbildningsarbetet genom Klassikerforum, säger Michael Thorén, vd på En Svensk Klassiker.

Om Crescent

På den svenska västkusten har vi tillverkat kvalitetscyklar för nordiska förhållanden sedan början av 1900-talet. Cyklar som tar dig från dagis till jobbet till affären och vidare runt Vättern till Motala. Världsmästarcyklar som bär dig i mål dag efter dag genom hela livet. Sedan slutet av 1990-talet ingår Crescent i en av världens största cykelkoncern. Tack vare Cycleurope får vi tillgång till de senaste materialen och den vassaste tekniken, men tillverkar allt i fabriken i Varberg.