BAKGRUND
En svensk klassikers mission är att göra Sverige och svenskarna friskare med grundtanken att motivera till motion och träning året om. Undersökningsföretaget Novus uppdrag har varit att genomföra en undersökning med syfte att få insikter om hur barn och ungdomar ser på aktivitet, träning och motion – både idag och ur ett framtidsperspektiv för att fånga hur deras uppfattningar, ambitioner, förväntningar och behov ser ut när de blickar mot framtiden.

Uppdragsgivare och ansvarig utgivare: Michael Thorén, En Svensk Klassiker.
Redaktör, koncept och produktion: Roland-Philippe Kretzschmar, Raw Agency
Projektledare opinionsundersökning: Jessica Åkerström, Novus

Vid kopiering, spridning, eftertryck och omnämnande i media, vänligen citera källa ”Barn och ungas attityd till fysisk aktivitet, en trendrapport genomförd av En Svensk Klassiker/Novus”.

GENOMFÖRANDE

Novus har som en första del i studien genomfört djupintervjuer där vi intervjuat barn och ungdomar i åldern 10-15 år. Den inledande delen utgör underlag för genomförande av en efterföljande kvantitativ studie med barn och ungdomar i åldrarna 10-18 år. I den kvantitativa studien genomfördes totalt 522 intervjuer med ett slumpmässigt och riksrepresentativt urval ungdomar. Studien genomfördes 2 –15 juni 2017 med en deltagarfrekvens om 41%.

OM DELTAGARNA

Oavsett ålder eller kön så håller intervjupersonerna i undersökningen på med minst en organiserad aktivitet. De flesta utövar aktiviteter 2-5 gånger i veckan, vilket inkluderar både träningstillfällen och tävlings/matchtillfällen under vardag och helg. När det gäller organiserade fritidsaktiviteter ägnar sig intervjupersonerna åt dans, friidrott, fotboll, basket, bandy, karate, gymnastik. Vissa nämner ytterligare några exempel på aktiviteter som man provat på eller ägnat sig åt tidigare. Flera uppger att sporter man sysslar med idag började man med runt 5-6 års ålder.

Vilken aktivitet man väljer styrs i första hand av kompisar, men även föräldrar och/eller syskons påverkan. Vissa ägnar även tid åt mer spontant idrottande t.ex. tillsammans med familjemedlemmar och/eller kompisar. Då ägnar man sig bl.a. åt löpning, cykling, gym, fotboll, bandy.

I övrigt på fritiden umgås man med kompisar. Då ägnar man sig åt att fika, baka, plugga, spela datorspel, tittar på och producerar filmer, gå på stan.

Absolut roligast är kompisarna! I en ”drömvärld” där intervjupersonerna får välja helt fritt svarar de att de skulle ägna sig åt kompisar, upplevelser, äventyr, och aktivitet – men också lugn och ro. Man skulle gärna prova någon ny sport och/eller lägga sin tid till att bi riktigt bra på något man redan sysslar med. Träning är således något som finns med även när de väljer helt fritt vad de skulle lägga sin tid på men det är viktigt med balans –man vill ha tid till kompisar och annat än träning också.

OM EN SVENSK KLASSIKER

En Svensk Klassiker är sedan 1971 en mycket etablerad företeelse inom Svensk idrotts- och motionsrörelse, som paraplyorganisation över fem stycken idrottsarrangemang som i sin tur har en bas och bred förankring i den ideella idrottsrörelsen. Verksamheten ägs till lika delar av de ingående idrottsarrangemangen Engelbrektsloppet, Vasaloppet, Lidingöloppet, Vätternrundan, och Vansbrosimningen.

  • 180 000 anmälda till klassikerloppen varje år.
  • En Svensk Klassiker är initiativtagare till Arbetsplatsklassikern, en plattform för att sätta arbetsplatser i rörelse.
  • En Svensk Klassiker är initiativtagare till ICA-klassikern, som lanserades under våren 2016, som är den enskilt största privata folkhälsosatsningen i Sverige.
  • En Svensk Klassiker är initiativtagare till Skolklassikern, som lanserades under hösten 2017 med över 10 000 deltagande barn från 139 kommuner
  • En Svensk Klassiker har även 2017 startat Special Olympic-klassikern tillsammans med Svenska ParasportförbundetEn Svensk Klassikers mission är att göra Sverige och svenskarna friskare. För mer information www.ensvenskklassiker.se