Välkommen till En Svensk Klassiker

Gemenskap, inspiration och motivation. Det är tre nyckelfaktorer för populariteten hos En Svensk Klassiker. Vissa har genomfört klassikerloppen 30 gånger eller mer, andra nöjer sig med en eller ett par gånger.

Sedan starten 1971 har över 100 000 flitiga motionärer och entusiaster genomfört någon av klassikerna. En Svensk Klassiker är en verklig folkrörelse och lockar årligen cirka 180 000 deltagare till de fem klassikerarrangemangen.

Grundtanken med En Svensk Klassiker var att samordna de fem loppen under ett tak för att motivera till motion och träning året runt. Det har lyckats långt över förväntan och fört med sig många fler positiva effekter än någon kunde ana. En Svensk Klassiker har verkligen blivit en klassiker för svenska folket. Naturupplevelse och välmående får de på köpet.

Presskontakt för En Svensk Klassiker:

Pressansvarig Nina Stéen
+4670 3356 424 eller nina@ensvenskklassiker.se.