En Svensk Klassikers hållbarhetsarbete

En Svensk Klassiker och de fem klassikerloppen Engelbrektsloppet, Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppets mission är att tillsammans göra Sverige och svenskarna friskare. Det vill vi göra på ett hållbart sätt. Genom att arbeta på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt sätt kan vi bidra till en mer hållbar värld.

För oss i En Svensk Klassiker handlar hållbarhet om ett etiskt agerande och långsiktigt ansvar för ekonomi, människor och miljö. En Svensk Klassiker har därför bestämt sig för att arbeta enligt FN:s globala hållbarhetsmål och aktivt bidra till en hållbar värld.

FN:s globala hållbarhetsmål

FN:s globala hållbarhetsmål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

För att uppnå dessa mål krävs det ett stort engagemang av oss alla – på internationell och nationell nivå. Vi som evenemang har ett ansvar att tillsammans med andra i branschen driva förändring mot en mer hållbar framtid för planeten och människorna som bor på den.

De globala hållbarhetsmålen är ett ramverk där våra egna mål och vårt arbete blir en del av en större lösning. Vi är stolta över det arbete vi gör och hur långt vi har kommit i processen men vi är också ödmjukt lärande och strävar hela tiden efter att förbättra oss.

Vårt hållbarhetsarbete

En Svensk Klassiker och de fem klassikerloppen har tillsammans valt ut fem områden som vi fokuserar lite extra på, dessa områden finns beskrivet i matrisen nedan. Vår vision är att göra Sverige och svenskarna friskare och vår affärsidé har en tydlig koppling till FN:s mål tre om Hälsa och välbefinnande. Vi vill att hela vår verksamhet ska genomsyras av hållbarhet och arbetar tillsammans för att överföra kunskaper och erfarenheter. Från och med Vasaloppet 2019 genomför klassikerloppen kontrollbesök under varandras evenemang med syfte att granska och utveckla våra verksamheter.

Varje år genererar de fem klassikerloppen drygt 40 miljoner kronor till det lokala föreningslivet som ersättning för arbete som funktionärer. Utöver detta samlade vi tillsammans in drygt 1,3 miljoner kronor till gagn för olika välgörenhetsorganisationer, bland annat Cancerfonden och Barncancerfonden.


Ökad folkhälsa och friskvård

Klassikerloppen skapar evenemang och arrangerar massvis med lopp på olika distanser och utmaningar, allt för att locka så många deltagare som möjligt till startlinjen. Genom att arrangera proffsiga lopp för både stora och små, skapar vi ett mål för många människor som stimulerar till träning och välbefinnande året runt.

Vår mission är att göra Sverige och svenskarna friskare och grundtanken är att motivera till motion och träning året om. Genom projekt som Skolklassikern, ICA-klassikern och Arbetsplatsklassikern uppmanar vi till rörelse i hela Sverige oavsett ålder.


Generera pengar till ägarklubbar och föreningslivet

Våra ägare är ideella idrottsföreningar, allt överskott ska gå tillbaka till dessa klubbar och övriga funktionärsföreningar för att användas till att skapa bra verksamhet för alla aktiva.


Nolltolerans mot nedskräpning på våra arenor

För oss är naturen en stor del av upplevelsen och utan vårt varierande klimat skulle vi inte kunna genomföra En Svensk Klassiker. Du skidar i snö och kyla på vintern, cyklar in vårens grönska i de första värmande solstrålarna, simmar i öppet vatten under sommarens bästa tid och springer till de ljumma vindarnas sus på hösten. Därför är vi måna om att bekämpa klimatförändringarna.

Vi strävar mot minskad påverkan på vår natur genom att gemensamt sätta en nolltolerans mot nedskräpning på våra arenor. Skräpzoner finns vid flera av våra arrangemang.


Minska transporterna

Vi ska ständigt jobba med att minska våra interna transporter och sträva efter att de transporter som utförs sker med miljövänliga alternativ.

Vi ska skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra deltagare att kunna transportera sig till våra arrangemang på ett klimatsmart sätt, genom att arbeta för en förbättrad och anpassad kollektivtrafik i samband med arrangemangen samt möjlighet till samåkning.

Stärka varandra genom samarbeten

Vi ska i ett nära samarbete inom En Svensk Klassiker, genom våra proffsiga arrangemang och vårt strukturerade gemensamma hållbarhetsarbete, utvecklas och bidra till utveckling tillsammans med våra samarbetspartners.


Klassikerloppens Hållbarhetsarbete

Läs mer om respektive lopps arbete nedan.

Engelbrektsloppets hållbarhetsarbete
Vasaloppets hållbarhetsarbete
Vätternrundans hållbarhetsarbete
Vansbrosimningens hållbarhetsarbete
Lidingöloppets hållbarhetsarbetet