Miljö och Hållbarhet

Klassikerloppen har länge arbetat aktivt för en hållbar utveckling och miljöarbetet är prioriterat hos klassikerloppen. Alla klassikerloppen är certifierade från stiftelsen Håll Sverige Rent som miljömärkt event.

Miljömärkt Event

Sverige ska bli världens renaste land – det är Håll Sverige Rents vision! Alla projekt man driver syftar till att ta oss närmare den visionen, oavsett om det rör sig om kampanjer som organiserar skräpplockning, utbildningar på arbetsplatser eller utmärkelser till olika typer av verksamheter.

De kriterier som Håll Sverige Rent satt upp för miljömärkningen Miljömärkt Event kan liknas vid ett förenklat miljöledningssystem där fokus ligger på handling. De ger stöd till ett strukturerat miljöarbete som täcker in de områden där ett event har en påverkan på miljön. Kriterierna omfattar bland annat avfallshantering, inköp, transporter och energi. Kriterierna hjälper oss att minska miljöpåverkan och reducera resursförbrukningen. Dessa förbättringar förstärks genom att arbeta med miljömärkningens inbyggda verktyg för uppföljning och utvärdering efter eventet.

Läs mer om miljömärkt event på Håll Sverige Rents webbplats.


Klassikerloppens Hållbarhetsarbete

Samtliga klassikerlopp är certifierade som miljömärkt event. Läs mer om respektive lopps arbete nedan.

Engelbrektsloppets hållbarhetsarbete
Vasaloppets hållbarhetsarbete
Vätternrundans hållbarhetsarbete
Vansbrosimningens hållbarhetsarbete
Lidingöloppets hållbarhetsarbetet