Välkommen till Klassikerforum

Klassikerforum är en arena med ett tydligt mål: att samla opinionsbildare som har som mål att göra Sverige och svenskarna friskare.

Vi tror på rättvis hälsa – för alla i samhället oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, religion, övertygelse, ras, etniskt ursprung och sexuell läggning.

I arbetet diskuteras nya lösningar för att arbeta för en rättvis hälsa – allt i samarbete med samarbetspartners inom akademin, näringslivet, föreningslivet och politiken.

Vi publicerar även en årlig rapport – Klassikerrapporten – och arrangerar seminarier och debatter samt står bakom ett antal riktade initiativ för att främja folkhälsan.

Klassikerrapporten 2016

Förra året genomförde vi en stor opinionsundersökning där i vi samarbete med Novus tog tempen på svenskarnas attityd till hälsa och motion. Här är en summering av det vi fick fram och presenterade i Klassikerrapporten 2016:

  • Nästan sju av tio svenskar uppger att de har ett stort intresse för att ägna sig åt fysisk aktivitet på fritiden.
  • Omkring åtta av tio svenskar instämmer i att motion och träning är något man mår bra av.
  • Omkring varannan svensk tycker att de ägnar sig i tillräcklig utsträckning åt fysisk aktivitet på sin fritid.
  • De flesta anger tidsbrist och andra prioriteringar som hinder för att ägna sig mer åt fysisk aktivitet.
  • Nästan fyra av tio uppger att de generellt sitter mer än de rör på sig under en vanlig dag. Samtidigt verkar många ha svårt att skatta sitt stillasittande i timmar då undersökningen visar stor spridning i svaren.
  • Fyra av tio (42 procent) av svenskarna uppger att de på sin fritid ägnar sig max 3-4 timmar/ vecka åt lättare fysisk aktivitet.
  • Fyra av tio (39 procent) uppskattar att de under en vanlig vecka ägnar max 2 timmar åt 30 minuter sammanhållen ansträngande fysisk aktivitet. Av dessa uppger cirka hälften att man vanligen går snabba promenader.
  • De flesta upplever inte sitt arbete eller sin vardagliga sysselsättning som fysiskt ansträngande.
  • En av tio svenskar uppger att de tränar i idrottsförening och tre av tio svenskar uppger att de tränar på gym/träningscenter.
  • Nästan var tredje svensk följer/registrerar sin fysiska aktivitet på något sätt, främst genom mobilappar.

HÄR KAN DU LÄSA KLASSIKERRAPPORTEN 2016 I SIN HELHET.