Välkommen till Klassikerforum

Klassikerforum är en arena med ett tydligt mål: att samla opinionsbildare som har som mål att göra Sverige och svenskarna friskare.

En Svensk Klassiker tror på rättvis hälsa – för alla i samhället oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, religion, övertygelse, ras, etniskt ursprung och sexuell läggning.

I folkhälsoarbetet diskuteras nya lösningar för att arbeta för en rättvis hälsa – allt i samarbete med samarbetspartners inom akademin, näringslivet, föreningslivet och politiken.

Klassikerrapporten är en årlig trendrapport som görs i samarbete med utvalda samhällsaktörer. Den tar tempen på hur Sverige och svenskarna mår, deras attityd till hälsa och motion samt de samhällstrender som påverkar oss alla när det kommer till välbefinnande. 

Klassikerforum är även paraplyt för de seminarier och debatter som En Svensk Klassiker arrangerar. Bland annat är vi närvarande i Almedalen varje år, samt finns på plats i samband med de flesta klassikerloppen för att driva relevanta samhällsfrågor.

Vill du också engagera dig i Klassikerforum som partner eller samhällsexpert på frågor som rör hälsa, motion, idrott och aktiv livsstil? Tveka inte att höra av dig till oss!

Se 2016 års trendrapport här 

Se 2017 års trendrapport här 

Se 2018 års rapport härSe 2019 års rapport här