Frågor & svar

Här har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna vi brukar få som rör En svensk Klassiker. Hittar du inte svaren du söker är du välkommen att kontakta oss. Tipsa oss gärna om det är någon fråga/svar du tycker vi ska komplettera med.

Hur genomför jag En Svensk Klassiker?

För att klara av En svensk Klassiker behöver du inom en 12 månaders period genomföra; Engelbrektsloppet 60 km alternativt Vasaloppet 90 km eller Öppet spår 90 km på skidor, Vätternrundan 300 km på cykel, Vansbrosimningen 3 000 meter eller Vansbro Öppen Älv 3 000 meter i simning och slutligen TCS Lidingöloppet 30 km i löpning. Förutom att genomföra En Svensk Klassiker kan du även göra Halvklassikern och Tjejklassikern. Mer om Halvklassikern läser du här och Tjejklassikern här
Behöver du ta ett uppehåll eller av någon anledning inte kan genomföra loppen under 12 månader kan du avklara loppen i din egen takt och är då berättigad att köpa klassikermedaljen, men inte diplomet.

Anmälan till respektive lopp gör du direkt hos loppen. När du har klarat alla loppen registrerar du dig här och kan då också köpa diplom och medalj.

Hur gammal måste jag vara för att genomföra En Svensk Klassiker?

För att göra En Svensk Klassiker måste du fylla 18 år under det år som du gör Vätternrundan.

För Tjejklassikern gäller 15 år, förutsatt att du gör Kristinaloppet eller Kortvasan, vill du göra Tjejvasan gäller 17 år.

Halvklassikern kan du göra från 15 års ålder, förutsatt att du gör Engelbrektshalvan istället för Halvvasan. Halvvasans åldersgräns är 17 år.

Kan man få dispens om man blir sjuk, och göra något lopp året efter?

Nej, alla fyra grenar måste genomföras inom en tolvmånaders period för att kunna köpa Klassikerdiplomet. Behöver du ta ett uppehåll, eller av någon anledning inte kan genomföra loppen under 12 månader, kan du klara loppen i din egen takt och är då berättigad att köpa klassikermedaljen, dock ej diplomet.

Får man byta ut något lopp?

Endast de lopp som ingår i En Svensk Klassiker/Halvklassikern/Tjejklassikern gäller.
Du kan inte byta ut lopp mellan En Svensk Klassiker, Halvklassiker och Tjejklassikern.

Behöver jag anmäla att jag ska ta klassikern?

Nej, men du kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev, KlassikerTips så får du erbjudanden, information och pepp på vägen mot din Klassiker. Anmäl dig här

När får jag mitt diplom/medalj?

När du registrerat och fått din klassiker godkänd beställer du samtidigt ditt åtråvärda diplom, din medalj med mera i vår webshop. Efter varje lopp är det många som registrerar att man klarat av sin klassiker. Vi behandlar registreringarna och skickar ut diplom och medaljer i turordning.

Vad är Superklassikern?

Superklassikern innebär att du har en extra snabb totaltid på samtliga lopp i En svensk Klassiker. Max 20 timmar för män och 24 timmar för kvinnor. För skidmomentet är enbart Vasaloppet/Öppet Spår 90 km godkänt. Du registrerar din superklassiker här

Vad händer om ett lopp blir inställt till exempel på grund av snöbrist eller kyla? 

Då får du göra loppet året efter och ändå räkna dig som En Svensk Klassiker.
Vid en eventuell förkortning av ursprungsloppet fördubblas tiden, exempelvis då Vansbrosimningen 2014 förkortades från 3000 meter till 1500 meter p.g.a kyla i vattnet.

Kan man anmäla sig till alla loppen direkt via En Svensk Klassikers kansli? 

Ja det kan man, vi har begränsade paket som gäller för En Svensk Klassiker, Halvklassiker och Tjejklassiker. Tar dessa slut eller inte innehåller de lopp som du önskar delta i så måste du anmäla dig till varje lopp separat.

Har klassikerloppen några maxtider?

Ja, vissa lopp har det. Du hittar information om detta på respektive lopps hemsida.

Är jag försäkrad under min tävling?

Vid anmälan till respektive lopp har du möjlighet att teckna en extra startklar försäkring. Om detta inte görs hänvisar vi till dina privata försäkringar alternativt kortförsäkring från det kort du använde för att genomföra köpet av startplatsen.

Om jag blir sjuk får jag tillbaka min startavgift?

Se svaret ovan angående försäkring.

Jag har fått mitt diplom men inte Superklassikertrofén, när kommer den/har ni glömt att packa med den?

Superklassikertrofén skickas ut direkt från vår leverantör som även graverar den. I och med gravyren så har trofén en längre handläggningstid än diplom och medaljer och därför kommer de i olika leveranser till dig.

Går det att få diplom utan tid?

Nej, sedan några år tillbaka så skriver vi endast ut diplom med tid.

Går det att få diplom på engelska?

Nej, i dagsläget har vi inte den möjligheten.

Jag har inte fått tag på en startplats till ett visst lopp, är klassikern körd för min del då?

Nej, det finns något som kallas för Klassikeranmälan som kan tillämpas på Vätternrundan. Du måste ha genomfört ett skidlopp för att kunna tillämpa klassikeranmälan och den är öppen under en kort period efter avslutat skidlopp. Enklast är att kontakta arrangören direkt efter avslutat skidmoment för mer information.

Hur gör jag för att få mitt 5/10/15- års diplom?

Det viktiga är att du registrerar alla dina klassiker. Om du har nio registrerade klassiker och registrerar din tionde samt beställer diplom så känner systemet av automatiskt att du ska ha ett ”jubileumsdiplom”, så du behöver alltså inte göra någon specialbeställning.