78 procent av flickorna och 56 procent av pojkarna i Sverige rör sig mindre än en timme om dagen. Vuxna går i genomsnitt cirka 6 000 av de 10 000 steg som rekommenderas. Slutsatsen i En Svensk Klassikers rapport ”Vägen till hälsa” är tydlig – vi rör oss för lite. Och vårt stillasittande gör oss sjuka i onödan.

I rapporten ”Vägen till hälsa” visar En Svensk Klassiker på konkreta exempel hur vardagsmotion kan underlättas. En av de effektivaste metoderna är att cykla eller gå istället för att använda bilen när vi pendlar till jobb och skolor. Men för att det ska bli verklighet krävs en politik som främjar vardagsrörelse i stadsmiljöer, liknande den som förts i flera holländska städer och i Köpenhamn. Där cyklisterna numer är fler än bilisterna tack vare de medvetna politiska satsningarna.

”En svensk klassiker vill ge alla en möjlighet att känna rörelseglädje. Därför vi har startat arbetsplatsklassikern, skolklassikern och Special Olympics klassiker för dem med funktionsnedsättningar. Och bästa sättet att komma igång att röra på sig är att få in det i vardagen, säger Micke Thoren VD för En Svensk Klassiker.

I rapporten lyfts även fram att rörelse är bra för mycket mer än kondition. En av världens längsta och mest genomarbetade forskningsprojekt om barns rörelse i skola är svensk och gjord i Bunkeflo i Skåne. Den visar entydigt att barn får bättre motorik, bättre betyg, starkare skelett och bättre syreupptagningsförmåga av 45 minuters daglig fysisk aktivitet i skolan.

I rapporten visas även exempel från näringslivet där alltfler arbetsgivare jobbar med att motivera sina medarbetare att röra på sig både på arbetsplatsen och på vägen dit och hem. ”Infördes ekonomiska incitament skulle säkert fler arbetsgivare motiveras att bidra till de anställdas aktivitet”, säger Micke Thoren.  Mot bakgrund av rapporten har En Svensk Klassiker listat sex punkter som man anser viktigast för att främja vardagsmotion.

  • Barn måste under en skoldag ha minst en timmes fysisk aktivitet
  • Cykel måste ses som ett eget trafikslag och prioriteras i alla infrastruktursatsningar.
  • Kollektivtrafik ska bidra till cyklande, inte försvåra cykelanvändning.
  • Arbetsplatser som främjar träning och rörelse ska kunna få ekonomiska fördelar.
  • När nya bostadsområden planeras måste främjandet av fysisk aktivitet i arkitekturen vara prioriterad.
  • Att kunna gå̊ tryggt till skolor och i stadskärnor ska i alla lägen prioriteras.

Rapportens presenterades på Stockholms Handelskammare med efterföljande paneldiskussion bestående av Stockholms trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons, bostadspolitiska experten Anna Broman från Sveriges Byggindustrier, folkhälsoforskare Elin Ekblom Bak från GIH, Dagens Industris politiska redaktör PM Nilsson samt rapportförfattaren Marie Söderqvist

Här kan du ladda ner rapporten: rapport-en-svensk-klassiker-2018

För frågor om rapporten

Rapportförfattare Marie Söderqvist   070-7240971

VD En Svensk Klassiker Micke Thoren.  070-5597221