Råd till idrottsföräldrar:

 • Se till att själv leka med barnet. Spela fotboll, klättra i träd, jaga varandra – barnet ska förstå att det är roligt att röra på sig.
 • Presentera olika idrotter för barnen. Visa intresse och locka barnen att pröva. Framhåll att idrottande ska vara utmanande och roligt.
 • Skaffa information om idrottsklubben där barnet är med. Elitsatsning? Tidig specialisering? Hitta en annan klubb där förutsättningarna är bättre – eller påverka ledningen i en positiv riktning.
 • Ta kontakt med andra föräldrar. Skapa en bra stämning kring barnens tränande och idrottande genom att stötta.
 • Lägg er inte i tränarnas taktiska eller praktiska råd.

Källa: Johan Fallby

Tips till idrottstränare:

Som förälder, tränare eller ansvarig i en idrottsorganisation vilar ett ansvar att visa idrottarna olika övningar och vad som kan vara roligt. Ett tydligt exempel är när du som förälder tar med ditt/dina barn till någon idrott så att de kan testa på. Första gången är det möjligt att de åker de dit för att ni som förälder säger det, förhoppningsvis övergår det sedan till att barnet vill åka själv. Till exempel för att barnet upplever glädje i genomförandet av idrottsaktiviteterna. Det som till en början enbart var yttre motivation har även utvecklats till inre motivation.

 • Fråga idrottarna vad de vill göra (läs mer om det här)
 • Engagera dem
 • Ge dem ansvar
 • Ge dem möjlighet att lära känna varandra
 • Förstärk det de gör bra
 • Fokusera på deras utveckling

Källa: Svensk Idrottspsykologisk Förening

Hur mycket ska barn och unga röra på sig egentligen?

För barn och ungdomar 6–17 år rekommenderas sammanlagt minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet:

 • Den fysiska aktiviteten bör vara av främst aerob karaktär och intensiteten måttlig till hög. Måttlig intensitet ger en viss ökning av puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning.
 • Aerob fysisk aktivitet på hög intensitet bör ingå minst tre gånger i veckan.
 • Muskelstärkande och skelettstärkande aktiviteter bör ingå minst tre gånger i veckan. Sådana aktiviteter kan utföras som en del i lek, löpning och hopp.
 • Barn och ungdomar med sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning, som inte kan nå upp till rekommendationerna bör vara så aktiva som tillståndet medger. Individuella råd för anpassad regelbunden fysisk aktivitet ges lämpligen av behandlande fysioterapeut, läkare och/eller sjuksköterska.

Rekommendationer framtagna av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet och antagna av Svenska Läkaresällskapet samt av Svenska Barnläkarföreningen.

Hälsovinsterna av att barn och unga rör på sig

 • Förbättrad kondition
 • Ökad muskelstyrka
 • Förbättrad skeletthälsa
 • Kardiovaskulär hälsa (sänkning av högt blodtryck och förbättrad blodfettsprofil hos barn med högt blodtryck och förhöjda blodfetter)
 • Metabol hälsa (viss minskning av kroppsfett hos barn och ungdomar med övervikt/fetma)
 • Mental hälsa (minskade symtom på depression, ökad självkänsla)
 • Förbättrad skolprestation/testresultat i skolan

 

Läs mer om rapporten här