Ny trendrapport: Barn och ungas attityd till fysisk aktivitet

”Valet av idrott som barn kan bli avgörande för din framtida hälsa”

Idag släpps trendrapporten ”Barn och ungas attityd till fysisk aktivitet”, genomförd av En Svensk Klassiker i samarbete med Novus. Syftet med trendrapporten och undersökningen har varit att få insikter om hur barn och ungdomar ser på aktivitet, träning och motion – både idag och ur ett framtidsperspektiv.

 

Svenska barn älskar att röra på sig.

I undersökningen framkommer att 85% svenska barn och ungdomar i åldern 10 – 18 år håller på med någon form av idrott/sport/fysisk aktivitet på fritiden. Ca hälften (52%) svarar att de gör det i organiserad form genom klubb, lag eller förening. Samtidigt anger 19% att de inte ägnar sig åt någon aktivitet över huvud taget.

De individuella aktiviteterna tar över när de är runt 15-16 årsåldern och förändringen är slående, hela 85% av ungdomarna i åldern 16-18 år anger att de först och främst kommer att träna individuellt på ens egna villkor, oavsett om det är själv eller tillsammans med kompisar. Det spontana har blivit viktigare än det organiserade, ett beteende som inte skiljer sig nämnvärt mellan städer och landsbygden.

En förklaring till att de individuella aktiviteterna tar över beror till stor del på att föreningslivet idag inte är anpassat för att du ska vara nybörjare vid 14 eller 15 års ålder, då ska du istället sats på elit eller lägga av. Flera respondenter uttrycker detta som ett problem; ”Jag skulle vilja prova dans men man kan inte komma in från noll…”

Vem tar egentligen ansvar för att man som 14-åring inte kan börja simma eller spela ishockey? Att man inte kan byta idrottsgren när man vill och att man helst av allt ska satsa på elitidrott, för annars platsar man inte i teamet? Det val av idrott som du gör, ofta tillsammans med dina föräldrar, när du är så ung som 7 – 9 år kan bli avgörande för din framtida hälsa och fysiska aktivitet, säger Michael Thorén VD för En Svensk Klassiker och initiativtagare till undersökningen.

 

Samtidigt som många ser sig själva fortsätta vara aktiva, tror var femte (21%) att de kommer ägna sig mindre åt fysisk aktivitet när de är över 30 år, jämfört med idag. Det är främst 16-18 åringar som svarar att de tror att de kommer ägna sig mindre åt träning när de blir äldre. Detta kan ha att göra med mönstret att den organiserade träningen avtar och ersätts av det individuella utövandet – något som ungdomarna i djupintervjuerna upplevde också innebar att man tränar mindre eftersom de lägger inte lika mycket tid som när de är med i ett lag/förening. I djupintervjuerna resonerade även de äldre ungdomarna kring att skolan och ”livet” i sig tar allt mer tid och fokus från träning, ju äldre man blir.

Vi bör se över hur vi investerar i framtida infrastrukturlösningar som ska främja en aktiv livsstil, kanske behövs det inte ytterligare en traditionell idrottshall, utan fler möjligheter för barn, unga och vuxna att utöva nya sorters idrottsgrenar, i och utanför våra städer, fortsätter Michael Thorén.

 

GENOMFÖRANDE

Novus har som en första del i studien genomfört djupintervjuer och intervjuat barn och ungdomar i åldern 10-15 år. Den inledande delen utgör underlag för genomförande av en efterföljande kvantitativ studie med barn och ungdomar i åldrarna 10-18 år. I den kvantitativa studien genomfördes totalt 522 intervjuer med ett slumpmässigt och riksrepresentativt urval ungdomar. Studien genomfördes 2 –15 juni 2017 med en deltagarfrekvens om 41%.

Läs hela undersökningen här