Vätternrundan räknar med lopp 2021

Vätternrundan arbetar för fullt för att arrangera smittsäkra lopp den 11-19 juni utifrån Folkhälsomyndighetens senaste, positiva besked om utomhusarrangemang.
– Skulle det visa sig att det inte är möjligt att köra i juni, har vi beslutat om ett möjligt reservdatum i september, säger Gunilla Brynell-Johansson, vd för Vätternrundan.

I en rapport till regeringen i mitten av januari föreslog Folkhälsomyndigheten att utomhusarrangemang över icke avgränsade ytor ska kunna undantas från deltagarbegränsningar. Förutsättningen är att smittspridningen går ner och att arrangören kan säkerställa att trängsel kan undvikas.

Med en arena som sträcker sig över tiotals mil är trängsel på banan inget större problem. Det Vätternrundan planerar för är framför allt anpassningar i start, mål och depåer. Det kan exempelvis handla om att begränsa tiden deltagarna får vara i startområdet före start, att smittsäkra flödet i depåerna och att anpassa målområdet för att undvika trängsel.

Om det skulle visa sig omöjligt att arrangera Cykelveckan som planerat i juni, har Vätternrundan en reservplan. Alternativet är då att flytta loppen till den 2-5 september. I så fall går MTB-Vättern 2 september, Vätternrundan 3-4 september samt Halvvättern, Tjejvättern och Vätternrundan 100 km den 5 september. Dessa lopp kommer då, precis som vanligt att ingå i En Svensk Klassiker.

Läs hela pressmeddelandet på Vätternrundans Hemsida: https://press.vatternrundan.se/posts/pressreleases/vatternrundan-raknar-med-lopp-2021