Vätternrundan i en hållbar riktning!

Vätternrundan har länge arbetat aktivt för en hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna; social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Det är naturligt för Vätternrundan eftersom cykeln är en symbol för miljömedvetenhet, fysisk aktivitet och hälsa. De vill inspirera till en hållbar livsstil och själva föregå med gott exempel. I lördags var det Earth Hour – då vi under en timme uppmanades att släcka lyset och uppmärksamma klimatfrågan. Vi vill därför använda den här veckan till att uppmärksamma det miljöarbete som våra klassikerlopp gör under hela året, då de är Miljömärkta Event via Håll Sverige Rent.

 

Certifierade enligt ISO 20121

Sommaren 2013 blev Vätternrundan som första idrottsarrangemang i Sverige certifierade enligt ISO 20121, standard för hållbarhet vid evenemang. Det innebär att de har skapat en tydligare systematik för att ständigt förbättra hållbarhetsarbetet med exempelvis tydliga prioriteringar och mål, fördelat ansvar, utbildning och uppföljning. Certifieringen är ett kvitto på att Vätternrundan vill ligga i framkant och på det engagemang de känner i samhällsutvecklingen.

Att vara certifierade enligt ISO 20121 samt att vi av Håll Sverige rent erhållit utmärkelsen Ett miljömärkt event är vi väldigt stolta över. Det har hjälpt oss att jobba mer systematiskt med Hållbarhetsfrågorna. Just miljöfrågan handlar för oss om att vara rädda om den arena som vi får vara på, oavsett om det är längs med landsvägarna eller på stigarna i skogen. Vi är på lånad mark och ska se till att när vi lämnar arenan ska det inte synas att vi har varit där, säger Vätternrundans Arrangemangschef Sven Montelius.

Några av Vätternrundas viktiga hållbarhetsfrågor är att bidra ekonomiskt till det lokala förenings- och idrottslivet, ständigt öka säkerheten för deltagare, funktionärer och bilister, minska miljöpåverkan från produkter och transporter samt att engagera deltagarna för minskad nedskräpning längs loppet.

Att vi som arrangör tar ett stort ansvar är självklart viktigt, men att deltagarna i våra arrangemang tar ett stort ansvar för hur de beter sig är minst lika viktigt. Därför måste vi hjälpas åt att uppmärksamma och medvetandegöra de problem som faktiskt finns med exempelvis nedskräpning säger Vätternrundans Arrangemangschef Sven Montelius.

 

Läs mer om Vätternrundans hållbarhetsarbete på http://vatternrundan.se/vatternrundan300km/om-loppet/hallbarhet/