Vasaloppet – Ett miljömärkt event

Att använda naturen som sin arena för skidåkning, cykling, simning och löpning är en fantastisk möjlighet vi har i Sverige och som vi ska vara rädda om. På lördag är det Earth Hour – då vi under en timme uppmanas att släcka lyset och uppmärksamma klimatfrågan. Vi vill därför använda den här veckan till att uppmärksamma det miljöarbete som våra klassikerlopp gör under hela året, då alla våra lopp är Miljömärkta Event via Håll Sverige Rent.


Vasaloppet

Hårdare tag mot nedskräpning och en ny hållbarhetsstrategi

Vasaloppsspåret är ett naturreservat och spåren går över marker som ägs av 900 olika markägare. Enligt svensk lag är det förbjudet att skräpa ner i våra naturreservat och Vasaloppet har i flera år arbetat för nolltolerans mot nedskräpning i arenan men inte fått den önskade effekten. Som ett led i det nya hållbarhetsarbetet valde man i år att se till att det blir märkbara konsekvenser för den som bryter mot regeln, ett tidsstraff med 15 minuters tillägg på ditt resultat. Samtidigt infördes nya skräpzoner för att underlätta för deltagarna att kunna slänga skräp på rätt ställen.

– När vi nu gör en summering uppskattar vi att det är 90 procent mindre skräp längs spåret och det är väldigt glädjande att det minskat så mycket. Jag tror inte tidsstraffet i sig har varit avgörande men folk har fått upp ögonen för hur allvarligt vi ser på det här med nedskräpning, säger Vasaloppets sportchef Tommy Höglund.

 

Klimatfrågan är en av Vasaloppets största utmaningar eftersom vinterloppen är helt beroende av snö och kyla. Genom att se över val av transporter, bränslen i maskiner och för uppvärmning samt kartlägga deltagarnas transport- och reseflöden undersöker vi alla möjligheter till effektiviseringar på olika områden. Tillsammans med leverantörer planeras även hur utläggningen av snön kan bli mer effektiv och vi satsar även på modernare och mer miljövänliga maskiner.

Ny hållbarhetsstrategi

Vasaloppet har en ny hållbarhetsstrategi, den antogs i december 2016 och sträcker sig fram till 2022. Viktiga resultat i arbetet är nöjdare och friskare deltagare, stöd till föreningslivet och regional utveckling, hållbart ekonomiskt resultat till ägarklubbarna och minimerad miljöpåverkan.

Vasaloppet hållbarhetsarbete kommer ur tre olika perspektiv som alla är beroende av varandra; miljö, socialt och ekonomiskt. För Vasaloppet innebär de tre fokusområdena att vara en motor för folkhälsa och motion och att värna och utveckla samarbetet med föreningslivet. Att arbeta för långsiktig produktutveckling och att genomföra hållbara investeringar i Vasaloppsarenan. Samt att minska klimatpåverkan från transporter, resor, mat och snöläggning och att arbeta för nolltolerans mot nedskräpning.

– Hållbarhetsstrategin är framtagen tillsammans med en bred grupp där partner, medarbetare, föreningar och kommunerna ingår. För att bli framgångsrika och utveckla hållbara lösningar behöver vi ett gott samarbete med andra aktörer, säger Mats Rylander, miljöansvarig.

 

Läs mer om Vasaloppets hållbarhetsstrategi här: http://www.vasaloppet.se/om-oss/hallbarhet/


Om Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rents vision är att Sverige ska bli världens renaste land. Alla projekt de driver syftar till att ta oss närmare den visionen, oavsett om det rör sig om kampanjer som organiserar skräpplockning, utbildningar på arbetsplatser eller utmärkelser till olika typer av verksamheter. De kriterier som Håll Sverige Rent satt upp för miljömärkningen Miljömärkt Event lägger fokus på handling. Kriterierna omfattar bland annat avfallshantering, inköp, transporter och energi. Kriterierna hjälper oss att minska miljöpåverkan och reducera resursförbrukningen.