Vansbrosimningen ställer in samtliga sina lopp i sommar på grund av pandemin.

Vi ser inte att det går att genomföra med de restriktioner som råder, säger Tomas Viker, Vansbrosimningens generalsekreterare.

– Det handlar också om att vi behöver ha en startsträcka för förberedelserna inför våra lopp, vilket inte är möjligt just nu, och att vår säkerhetsorganisation behöver personal från sjukvården. Den kan vi inte belasta ytterligare som läget är nu, fortsätter han.

I dagsläget är cirka 3 800 deltagare anmälda till något av sommarens lopp och de kan nu välja om de vill flytta sin anmälan till 2022 års lopp alternativt få tillbaka 50 procent av sin deltagaravgift och genomföra Vansbrosimningen Home Edition istället.

Fjolårets satsning på Vansbrosimningen Home Edition, där deltagaren kan välja att genomföra sitt lopp i valfritt vatten, lockade cirka 3 000 deltagare och Tomas Viker tror på ett stort antal deltagare även i år.

Vansbrosimningens lopp skulle ha genomförts under helgerna 2-4 juli och 9-11 juli, samt elitsimtävlingar 20-21 augusti. Även triathlontävlingarna Challenge Vansbro som skulle arrangerats 2-4 juli ställs in.

Deltagare som genomför En Svensk Klassiker får räkna in 2022 års simlopp i sin klassiker om de har genomfört övriga klassikerlopp under 2020 eller 2021. Även Vansbro Home Edition räknas in i En Svensk Klassiker precis som förra året.

Läs mer på Vansbrosimningens hemsida.