Vansbrosimningen har uppnått nollvisionen

Vansbrosimningen har uppnått sin nollvision gällande nedskräpning. Vansbrosimningen delar precis som övriga Klassikerloppen och stiftelsen Håll Sverige Rents vision om att vårt land ska vara ”ett skräpfritt Sverige”. Tillsammans med deltagare och besökare eftersträvar de att förverkliga och bibehålla denna vision i sitt arrangemang.

Att använda naturen som sin arena för skidåkning, cykling, simning och löpning är en fantastisk möjlighet vi har i Sverige och som vi ska vara rädda om. På lördag är det Earth Hour – då vi under en timme uppmanas att släcka lyset och uppmärksamma klimatfrågan. Vi vill därför använda den här veckan till att uppmärksamma det miljöarbete som våra klassikerlopp gör under hela året, då alla våra lopp är Miljömärkta Event via Håll Sverige Rent.

 

– Som ett Öppet Vatten-evenemang är vi naturligtvis beroende av en frisk och välmående miljö, därför är det viktigt för oss att arbeta för att miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt. Tävlingsbanan, Vanån och Västerdalälven ska vara den rena källa som alla simmare förväntar sig, säger Theres Johansson, kommunikationsansvarig på Vansbrosimningen.

 

Vansbrosimningen är sedan 2012 ett Miljömärkt Event enligt stiftelsen Håll Sverige Rents miljö-bedömning. Miljömärkt Event består av ett antal kriterier inom åtta olika områden som planering, inköp, mat, avfallshantering, klimat, transporter, vatten och särskilda insatser.

– Det känns oerhört glädjande att Vansbrosimningen har uppnått nollvisionen när det gäller nedskräpning längs banan. Därför spänner vi bågen ytterligare och vår nästa utmaning är att minska klimatpåverkan. Ett sätt är att Vansbrosimningen kan bli ett vegetariskt evenemang, något som vi tror är fullt möjligt i framtiden, säger sportchef Tord Hederskog.

 

Foto: Mickan Palmqvist, Ateljé L-Foto

 

Vansbrosimningens miljöpolicy

Vansbrosimningens målsättning är att deltagare, övriga besökare samt deras egna funktionärer ska känna delaktighet i att hålla naturen och bygden så ren som möjligt genom ett aktivt hänsynstagande till naturen i vardagen. Tävlingsbanan, Vanån och Västerdalälven, ska vara den rena källa som alla simmare förväntar sig.

 

Vansbrosimningen vill uppnå dessa mål genom att:

  • Utbildning och information om ett aktivt miljöarbete.
  • Samarbete och utbyte med andra miljöaktörer.
  • Minimera avfall i så stor grad som möjligt.
  • Upprätta samarbete med transportföretag för att reducera persontrafiken med egna bilar till evenemanget.
  • Följa upp och förbättra vårt miljömål genom ett fortsatt strukturerat och planerat arbete.