TCS Lidingöloppet är ett Miljömärkt Event

Under 2012 började TCS Lidingöloppet arbetet med att bli ett Miljömärkt Event. Detta är en diplomering som evenemang kan få genom Håll Sverige Rent. TCS Lidingöloppet ser det som ett långsiktigt mål att vara miljömärkt event och är glada att fått diplomeringen. Kriterierna omfattar bland annat avfallshantering, inköp, transporter, energi och klimatpåverkan. Kriterierna hjälper de som arrangör att minska miljöpåverkan och reducera resursförbrukningen.

För TCS Lidingöloppet, som är en terrängloppsarrangör, är miljön och naturen en självklar del av vardagen. För var ska loppet vara om tex skogen försvinner, ökade extrema väder förstör evenemanget eller spåret är täckt av skräp?

– Lidingöloppet har genom alla år arbetat med miljön i främsta rum eftersom våra grundare och ägare är föreningar som jobbar med prestationssporter i närhet till natur och frisk luft. Först under senare år har vi systematiskt börjat arbeta med frågan utifrån diplomering och ständig utveckling, säger Tomas Hoszek, Generalsekreterare Lidingöloppet

Med hjälp av Håll Sverige Rent jobbar TCS Lidingöloppet nu med att få bättre struktur på arbetet för en hållbar utveckling. Lidingöloppet har även sedan tidigare arbetat med miljöfrågor och fått andra liknande utmärkelser.

Tillsammans med sina funktionärer vill nu TCS Lidingöloppet även få alla deltagare att tänka mer på miljön och hur de under sitt deltagande kan påverka den i mindre utsträckning. TCS Lidingöloppet hoppas att fler av deltagare skall välja kollektiv transport, slänga och sortera det skräp de producerar under eventet och även fortsätta i samma anda hemma. Även alla underleverantörer och partners uppmuntras att ge oss bra miljöval och miljömärkta produkter i större utsträckning.

 

– Lidingöloppet känner sig redo at ta nästa steg och satsa på hållbarhetsfrågan i ett bredare perspektiv varför ett gränsöverskridande samarbete inom En Svensk Klassikerfamiljen är välkommet, säger Tomas Hoszek, Generalsekreterare Lidingöloppet

 

140927 Lidingöloppet den 27 september 2014 i Lidingö.
Foto: Peter Holgersson

 

Exempel på vad TCS Lidingöloppet gör

 • Avfallet från Lidingöloppets bajamajor blev 2016 drivmedel till bussar i Stockholm. Under loppet 2016 fick man 31 ton avfall, som gav tillräckligt med bränsle för att driva hela busslinje 4 i Stockholm under en dag. Linje 4 är Sveriges tyngsta busslinje, som transporterar cirka 60.000 människor varje dag.
 • Erbjuder kollektiv transport till eventet genom bussning från/till närmaste tunnelbanestation
 • Samarbetar med SJ som erbjuder tågresor till loppet till bra priser.
 • Samarbetar med bussbolag som ordnar resor från flertalet orter i landet
 • Ställer ut fler kärl för sopsortering på tävlingsområdet, och för fler typer av avfall.
 • Minskar mängden engångsartiklar
 • Bjuder på Krav-märkta bananer efter loppet.
 • Optimerar egna transporter logistiskt så miljöpåverkan minskar.
 • Minskar pappersutskick och ökar webbaserad information.
 • Återanvänder materiel till nästa lopp, samt våra andra arrangemang.
 • Lämnar kvarglömda (och ej hämtade) kläder samt överskott av funktionärskläder till bättre behövande.
 • Anordnar ett Skräpplockar-event för våra anställda årligen, där vi går längs våra spår och plockar skräp.