Nu är det val – vad kan vi förvänta oss

Krönika skriven av En Svensk Klassikers ordförande Staffan Movin.

Det finns en besvikelse inom idrottsrörelsen och från många svenska klassiker att folkhälsofrågorna inte fått större utrymme i den politiska debatten inför årets riksdagsval. En av anledningarna till detta kan vara att partierna är relative överens om betydelsen av motion, rörelse och idrott.

Inför årets val har Lidingöloppet frågat riksdagspartiernas politiker om vardagsmotion och hälsa och vad En Svensk Klassiker betyder för dem.  Svaren visar på att alla partier ser betydelsen av motion och rörelse, samt att de politiska insatser som de förespråkar främst riktas mot barn och ungdomar. Även om rörelse för barn och ungdomar är otroligt viktiga så är motion och rörelse för vuxna också otroligt betydelsefullt. (Läs enkäten här)

Under pandemin gjordes studier på bland annat GIH som visade att de med svag kondition, högt blodtryck och högt midjemått hade två till tre gånger högre risk för att insjukna i allvarlig covid-19 än andra grupper. Andra studier visar att bra aerob kondition minskar risken för livsstilssjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar samt Diabets-typ2. Med tanke på att denna kunskap inte är ny och att vi under pandemin har sett en allt större grupp som inte motionerar tillräckligt, så borde även vuxenidrott och vuxenmotion tydligare vara en del av politikernas intresse att prata om inför valet.

Oavsett valets utgång kommer vi inom En Svensk Klassiker arbeta vidare med vår mission att göra Sverige och svenskarna friskare. Vi gör detta genom såväl våra lopp, samarbeten, våra digitala lösningar såsom t ex Arbetsplatsklassikern och ICA-klassikern, samt gentemot skolan. För den sistnämnda gruppen har vi Skolklassikern som är spridd till hela xx kommuner runt om i landet.

Vi arbetar också för att bygga opinion för hälsa och rörelse. I Almedalen var vi värdar för ett seminarium med Per Nilsson samordnare för kommittén för främjande av fysisk aktivitet och med PM Nilsson, chefredaktör på Dagens industri. Diskussionen handlade bland annat om hur politiken kan skapa normer som stärker folkhälsan både för ungdomar, genom t ex Skolklassikern och för vuxna. Här kan du se en kort summering av det.

Oavsett valutgång så kommer folkhälsofrågorna behöva prioriteras. De kostnader som vår folkhälsoskuld skapar för sjukvården framöver behöver adresseras innan det är försent. För folkhälsan är det viktigt för stillasittande och personer med svag kondition att börja röra på sig. Hitta former som passar dem att motionera. Detta försöker vi stödja på olika sätt från En Svensk Klassiker. Kanske kan vi även få någon eller några att hitta till våra lopp också.