Nelson Garden och Skolklassikern satsar på gröna skolgårdar


Trädgårds- och odlingsföretaget Nelson Garden har inlett ett samarbete med En Svensk Klassikers initiativ Skolklassikern för att främja barn och ungas hälsa. Bland annat kommer de att sprida kunskap om hur hälsan stärks av gröna skolgårdar som uppmuntrar till såväl odling som rörelseglädje.

– Barn som odlar kommer närmare naturen, mår bättre och känner glädje och stolthet. Tillsammans med Skolklassikern vill vi bidra till att fler barn och unga får upptäcka världen genom odling, säger Daniel Lundberg, vice vd på Nelson Garden.

Samarbetet mellan Nelson Garden och Skolklassikern syftar till att främja barns och ungas hälsa genom odling och rörelse. En uttalad ambition för Skolklassikern är att fler skolor ska prioritera gröna, utmanande utemiljöer som inbjuder till fysisk aktivitet. Forskning har visat hur barn som får odla på skolgården får ett starkare immunförsvar och lägre risk för bland annat allergier inom bara någon månad.

– Skolklassikern verkar för att förbättra barn och ungas hälsa genom att inspirera till lustfylld rörelse. Tillsammans med Nelson Garden vill vi bidra till friskare samhällen där barn och unga upptäcker glädjen i att komma ut i naturen. Odling är ett utomordentligt sätt att närma sig naturen, säger Michael Thorén, vd på En Svensk Klassiker.


En Svensk Klassikers mission är att göra Sverige och svenskarna friskare genom att motivera till motion och träning året om. Skolklassikern är deras initiativ för att främja rörelse specifikt för barn och unga och genomförs med stöd av Generation Pep, ICA, Crescent, Nelson Garden, Polar och Oatly.

Skolklassikern lanserades i början av året och pågår till och med december. Lärare kan välja om de vill delta på våren eller hösten, och pedagogerna sätter sina egna mål för klassen. Målet är att nå 100 000 deltagande elever inom två år.

Fakta: Nelson Garden
Nelson Gardens vision är ett friskare samhälle, där odling ger människor glädje och stolthet och bidrar till fler växter och djur omkring oss. Vi vill hjälpa fler att komma närmare naturen genom odling, oavsett var de bor. Läs mer på www.nelsongarden.se.

Fakta: Skolklassikern
En Svensk Klassiker vill göra Sverige och svenskarna friskare genom att motivera till motion och träning året om. Genom projektet Skolklassikern uppmanar vi till rörelse i hela Sverige oavsett ålder. Läs mer på www.skolklassikern.se.