Hemmalopp 2022

Under 2020 och till viss del 2021 hade våra arrangörer ingen möjlighet att erbjuda fysiska lopp på plats utan skapade istället hemmalopp som var möjliga att tillgodoräkna sig i En Svensk Klassiker, Halva, Tjej och Korta. Denna dispens kommer inte att förlängas under 2022, vilket betyder att inga hemmalopp kommer kunna tillgodoräknas i våra klassiker förutsatt att loppen går att genomföra som planerat på plats.

Vi och våra arrangörer följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och om situationen förändras kan vi ompröva beslutet ovan.