Hållbara evenemang i fokus

En Svensk Klassiker har tillsammans med loppen Vasaloppet, Engelbrektsloppet, Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet valts ut som samverkanspartner i projektet ”Sport and Outdoor Mistra (SPOOR). Towards Sustainable Sport and Outdoor Recreation” med målet att kunna bidra till en mer hållbar sport och friluftssektor i Sverige. Att skapa hållbara evenemang är en levande fråga för En Svensk Klassiker och också en av anledningarna till att En Svensk Klassiker tar en aktiv roll i detta fyra-åriga forskningsprojekt som leds av Mittuniversitetet.

Våra idrottsevent fungerar idag som stora mötesplatser för en mängd utövare, professionella idrottare, motionärer, åskådare, turister, lokalbefolkning, föreningar och företag. Genom att analysera åskådarnas och deltagarnas beteende i nära samarbete med evenemangsindustrin i Sverige är målet för forskarna att kunna skapa en förebild bland evenemang inom idrott- och friluftsliv. Detta för att skapa en hållbar utveckling, minimera negativa miljöeffekter genom samskapande mellan forskning och praktik, inlärningsprocesser och mobilisering. Forskare tillsammans med evenemangens intressenter kommer att fokusera på attityder och beteenden hos evenemangsdeltagare och åskådare, arrangörernas strategier och effekterna på samhällen ur ett hållbarhetsperspektiv.

En Svensk Klassiker har sedan många år haft hållbarhet högt på agendan. Alla lopp har ett strukturerat hållbarhetsarbete som bland annat omfattar en strukturerad miljögranskning av varje event med fokus att skapa lärande och förbättring ur hållbarhetsperspektiv. Initiativet har utvecklats från att vara miljömärkt event till att dra nytta av det engagemang som finns inom loppen både från anställda och utövare.

2018 beslutade vi att fördjupa det arbetet ytterligare genom att lägga till ett antal av de globala hållbarhetsmålen i vår hållbarhetsstrategi och i vårt dagliga arbete. För att nå de Globala målen krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar social och miljömässig hållbarhet. Hållbarhet för oss innebär ett etiskt agerande och långsiktigt ansvar för ekonomi, människor och miljö.

  • För oss i En Svensk Klassiker med missionen att göra Sverige och svenskar friskare, vilket är ett hållbarhetsmål i sig, är det naturligt att se till helheten, säger Staffan Movin ordförande i En Svensk Klassiker. Detta innebär att vi ser till att vi hela tiden minskar vår miljöbelastning, men även  andra hållbarhetsmål såsom att säkerställa inkludering i våra event för alla.

För frågor vänligen kontakta:  

Staffan Movin
ordförande En Svensk Klassiker
Staffan.Movin@mtcstiftelsen.se
Tel: +46 70 210 74 95