Tävling – Designa en cykel i årets Skolklassiker

Nu har de som gör Skolklassikern möjlighet att vinna en egendesignad mountainbike från Crescent. Tävlingen är frivillig, alltså inget obligatoriskt moment i Skolklassikern. Tävlingsuppgiften går ut på att designa en cykel och är individuell.

Vinnaren får ett exemplar av sin designade cykel samt ett besök tillsammans med sin klass i Crescents cykelfabrik i Varberg. Klassen kommer även få besöka Varbergs fästning. Cykeln kommer också att produceras i begränsad upplaga.

  • Det är väldigt roligt och inspirerande när våra partners tar initiativ inom ramen för Skolklassikern och utmanar alla deltagande elever till kreativitet och rörelseglädje. Crescents designtävling är ett lysande exempel på en aktivitet som uppskattas av pedagoger och elever då den både ligger i linje med skolans styrande dokument såväl som att det är en lustfylld och motiverande aktivitet, säger Henrik Magnusson Lindgren som är projektledare för Skolklassikern.

Just nu deltar 17 429 elever i Skolklassikern. Vi har fått många glada tillrop från lärare över Crescents designtävling. Trots att detta är en uppgift utöver de obligatoriska momenten i Skolklassikern och styrd till en begränsad tidsperiod försöker så många pedagoger som möjligt att delta med sina elever.

Läs mer om tävlingen här

Designa din egen cykel

OM SKOLKLASSIKERN

Skolklassikern är en helt kostnadsfri aktivitet för elever i årskurs F-6. Alla elever i klassen hjälps åt för att på hemmaplan tillsammans avverka hela distanserna som ingår i vart och ett av de olika motionsloppen inom ramen för En Svensk Klassiker. Dessutom får klassen tillsammans utföra olika klassikerutmaningar. När alla 4 tävlingsmoment är redovisade har klassen klarat av Skolklassikern. Vid sidan av de fyra obligatoriska tävlingsmomenten finns också fyra stycken pristävlingar som presenteras tillsammans med våra partners. Skolklassikern pågår fram till början av maj och du kan börja när du vill.

Skolklassikern har väckt mycket stort intresse från såväl elever, pedagoger som övriga samhället genom att uppmuntra till rörelse på ett lekfullt sätt.