Allt fler kvinnor cyklar Vätternrundan

Allt fler kvinnor väljer att delta i någon av Vätternrundans olika lopp. Och går allt som arrangören MAIF Vätternrundan hoppas kan de snart cykla på bilfria vägar. Totalt deltar cirka 40 000 cyklister i något av Vätternrundans sex lopp, inklusive huvudloppet där taket är satt vid 23 000 – ett antal som uppnås snabbt varje gång anmälningarna släpps.

 

Glädje och gemenskap

Antalet kvinnliga deltagare ökar i flera av Vätternrundans lopp, bland annat:

Halvvättern: ökning från 37 till 41 procent mellan 2011 och 2016. I gruppen under 40 år är kvinnorna nu till och med fler än männen!

Tjejvättern: består av kvinnor, och antalet deltagare ökar nu igen efter ett par års nedgång.
Huvudloppet: bland de 23 000 deltagare märks också en ökning av andelen kvinnor – från 15 procent 2011 till 20 procent 2016. Andelen kvinnor utgör därmed cirka en femtedel av rundans totala antal deltagare.

– Jag tror att det handlar om att cykling är roligt, utmanande och skapar gemenskap. Det är verkligen inte bara kvinnor med cykelkorg som deltar, utan många är både vältränade och aktiva som trampar fort, förklarar Gunilla Brynell Johansson, vd för Vätternrundan, som har gott om egen erfarenhet efter sex Vätternrundor, två Halvvättern och fyra Tjejvättern.

– Senast jag cyklade Vätternrundan sade jag ”hej, då!” till ett killgäng i Jönköping, för att därefter slå följe med en kvinna som jag aldrig hade träffat. Vi hade massor att prata om, och nu har jag fått en ny, härlig bekantskap.

Allt fler kvinnor cyklar något av Vätternrundans sex olika lopp, bland annat Tjejvättern och Halvvättern. Foto: Vätternrundan

Bilfria vägar

Förutom att organisera och arbetsleda världens största cykellopp ägnar Gunilla Brynell Johansson en hel del tid åt opinionsbildning, och då främst att skapa bilfria vägar för Vätternrundans cyklister.

– Det är både för cyklisternas och bilisternas säkerhet. Trafikverkets Nollvisionen utgår mycket från bilen och bilisten, jag skulle vilja att den också utgår ifrån cyklisten, även om jag förstår att bilen har sin plats i samhället också, säger Gunilla Brynell Johansson som leder opinionsbildningen på två fronter:

– Dels samarbetar vi med Polisen, Länsstyrelsen och Trafikverket vad gäller tillstånd, dels arbetar vi med att påverka beslutsfattare vad gäller lagstiftning, bland annat genom en hearing i riksdagen i slutet av mars där vi hade tre forskare som presenterade fakta.

110 000 bilister med cykelavstånd

En av forskarna visade under hearingen att 110 000 bilister i Stockholm använder bilen till och från arbetet, fast de har mindre än 30 minuters cykelavstånd till arbetsplatsen.

– Tänk vilken folkhälsoeffekt om vi kunde få en stor del av dessa att börja cykla, säger Gunilla Brynell Johansson och fortsätter:

– Vätternrundan skulle kunna vara inkörsporten till att komma igång med att cykla till och från arbetet, och kanske till och med att börja träna regelbundet.

Enträgen vinner

Hon tror att ”trägen vinner” och ser fram emot, om inte helt bilfritt, så i alla fall betydligt färre bilar längs vägarna runt Vättern under Vätternrundans olika lopp:

– Dels är det en självklarhet i liknande, internationella lopp, dels arbetar vi i väntan på ett positivt beslut från beslutsfattarna med allt fler flaggvakter som erbjuder bilisterna alternativa vägar, alltså vägar där det inte är cyklister. Om fem år är det i princip bilfritt under Vätternrundan, det vågar jag lova!

Foto: Vätternrundan

Thomas Björn
Artikeln hittar ni även på Idrottens Affärer
http://www.idrottensaffarer.se/vatternrundan-lockar-allt-fler-kvinnor