”Alla aktörer behöver samarbeta för ökad hälsa”

Hallå där, Marie Söderqvist som sitter i En Svensk Klassikers Advisory Board och ska inledningstala på konferensen ”Regionalt cykelforum med tema folkhälsa” som arrangeras i Knivsta 27 september av Region Uppsala.

Marie Söderqvist har på uppdrag av En Svensk Klassiker sammanställt en rapport som visar hur viktig vardagsmotionen är för folkhälsan – inte minst att få alla som känner ett motstånd i att komma igång och träna att röra på sig varje dag. Foto: Livsmedelsföretagen

Vad ska du tala om?

– Jag ska tala om de utmaningar vi har inom området hälsa. I våras togs ett blocköverskridande beslut om en ny folkhälsolagstiftning med syftet att minska – och helst ta bort – hälsogapet med fokus på unga människors psykiska hälsa i socialt utsatta områden. Det är viktigt att exempelvis även trafikplaneringen går i takt med denna nya lagstiftning.

Vad är lösningen på ökad folkhälsa?

– Först och främst behöver alla aktörer sätta sig ned och få en bred uppslutning hur vi tillsammans skapar ökad folkhälsa: Kommuner, landsting, stadsplanerare, byggherrar, arkitekter, skolan, företag, organisationer som arbetar för ökad folkhälsa… Om vi menar allvar med att ökad folkhälsa är det övergripande målet måste vi också låta det genomsyra hela samhället, allt ifrån hur vi bygger och utformar våra bostadsområden, via möjlighet till fysisk aktivitet i skolan till att satsa på friskvård istället för sjukvård, det vill säga förebyggande åtgärder för att få friskare människor med goda vanor från unga år.

Har du några bra exempel på hur det kan fungera?

– Uppsala är en studentstad precis som Lund men har inte alls lika många cyklister som i Lund. Om människor väljer att cykla eller inte beror på hur man utformar vägar, cykelparkeringar och hela infrastrukturen. Vill man få människor att byta bilen mot cykel krävs nya sätt att tänka och att våga prioritera cyklister och gångare, ibland till och med på bilens bekostnad.

Vad har organisationen En Svensk Klassiker för roll i detta?

– Hundra tusentals människor kommer i rörelse varje år tack vare våra Klassiker-lopp. Min förhoppning är att vi ska arbeta ännu mer med att påverka och föra diskussioner kring hur man kan göra förändringar som underlättar för människor att leva på ett mer hälsosamt sätt. Att vara ute och tala på seminarier är ett bra sätt. Det vill jag göra ännu mer fram över.  Folkhälsa handlar egentligen något förenklat om att vi ska äta på ett lite annat sätt än vad vi gör idag, röra på oss mer i vardagen och gärna träna lite hårdare så vi blir svettiga ett par gånger i veckan. Det räcker. Skulle alla göra det skulle vi snabbt få bukt med många av de livsstilssjukdomar som står för majoriteten av all ohälsa.

Okej, dina tre bästa tips för ökad folkhälsa!

– För det första: Låt bilen stå och gå, cykla eller använd kollektivtrafiken. Då får du mer vardagsmotion. För det andra: Skapa en skola där barnen får chans att röra på sig. Det är inte rimligt att barn ska sitta still hela dagar. Jag tror att en av orsakerna till att pojkar har sämre betyg än flickor, delvis beror på att de har ännu större behov av att röra på sig, för att kunna fungera bra. Det finns forskning som visat att daglig aktivitet i skolan höjer betygen för alla, men något mer för pojkar. Som mamma till två pojkar tycker jag att det borde vara självklart med daglig fysisk aktivitet i skolan. För det tredje: Hitta en princip i folkhälsomålen som genomsyrar planeringen av skolan, sjukvården, bostadsbyggandet, trafikplaneringen… En princip som sätter rörelse i centrum.

 

Text: Thomas Björn, Idrottens Kraft