Leverantör

SJ

Om SJ

SJ knyter ihop städer och regioner. Därmed skapas möjligheter för människor att bo och arbeta eller studera på olika platser och resa på ett enkelt och hållbart sätt. För 160 år sedan avgick Statens Järnvägars första tåg från Göteborgs central. Idag kör SJ dagligen 440 tågavgångar med 100 000 resenärer till 160 stationer – från Narvik i norr till Köpenhamn i söder. Alla resor med våra tåg i Sverige är märkta med Bra miljöval.

SJ AB är ett svenskt järnvägsbolag, ägt av staten, med uppdrag att bedriva lönsam persontrafik. Varje dag körs 440 tågavgångar till 160 stationer. Alla resor med SJs tåg är märkta med Bra Miljöval. SJ kör tåg både i egen regi och på uppdrag av andra med våra fyra tågtyper: snabbtåg, Intercity-tåg, regionaltåg (motorvagnståg och lok- och vagntåg) samt nattåg.