Avonova Active

Avonova Active arbetar med ett koncept för långsiktigt hälsofrämjande insatser som bygger på tester och analyser av resultaten som hittills endast varit tillgänglig för eliten. Utifrån testresultaten och individens mål utformas individuella hälso- eller träningsprogram. Den som börjar träna efter programmet får kontinuerlig support från kunniga tränare och andra typer av coacher via internet. De använder teknikbaserade tjänster i form av interaktiva träningsprogram och dagböcker kopplad till en internetbaserad community där varje medlem får uppföljning, mervärde och stimulans samt möjlighet att interaktivt kunna följa sin egen utveckling.

Avonova Active vänder sig till en bred grupp av personer. Oavsett vilken nivå man utgår ifrån kan de utveckla individuella träningsprogram så att alla kan nå sina mål genom fysisk aktivitet till att förbättra sin hälsa, motionera eller träna bättre. Detta genom metoder som används inom elitidrott. Är man en person som vill komma igång och röra på sig – då handlar det om vardagsnära aktiviteter som till exempel promenader, cykling och trädgårdsarbete. Är man motionär och motionerar sporadiskt och som vill få motivation och kunskap att utveckla detta, så stöder SSC:s metod även den personen. Vill du veta hur bra du kan bli så kan Avonova Actives metod hjälpa till att maximera effekten av nedlagda timmar, få dig att prestera bättre och nå resultat i tävlingar och andra sammanhang.

Avonova Active vänder sig också till företag och organisationer som vill ta ett nytt grepp om friskvård för personalen och erbjuda ett samlat och stimulerande upplägg som passar både dem som redan tränar och dem som vill komma igång med hälsofrämjande aktiviteter. För detta erbjuder Avonova Active olika tjänster för coachning, rådgivning, kommunikation, träningsstöd och inspiration som utformas individuellt utifrån kundens förutsättningar, behov och ambitionsnivå.