Detaljerat program för 2017 kommer att uppdateras inom kort.

Under året arrangerar En Svensk Klassiker ett antal evenemang riktade till de opinionsbildare som vill göra Sverige och svenskarna friskare. Tidigare år har ett antal av dessa evenemang gått under namnet Folk-i-rörelse, framöver kommer de gå under namnet Klassikerforum. Vi även återkommande aktiviteter under Almedalsveckan, såväl egna seminarier och debatter, som den mycket omtyckta morgonträningen!

Ett mer detaljerat program för 2017 kommer att uppdateras inom kort. Kontakta oss gärna ifall du som företag, organisation eller förening vill engagera dig i folkhälsofrågor med fokus på motion och rörelse.