Vi gör Sverige och svenskarna friskare

Vad har allmänheten för inställning till hälsa och motion? Och hur stillasittande är svenskarna egentligen? Vi på En Svensk Klassiker ville fördjupa oss i detta utmanande ämne, då vi under senare år sett en tydlig hälsotrend med rekordmånga anmälningar till motionslopp, större intresse för en hälsosam kost samt en nyfikenhet på att testa oss själva fysiskt och mentalt genom. På arbetsplatserna blir man dessutom mer och mer aktiv, även under arbetstid. Samtidigt lyfts ett varnande finger då vi ser allt fler rapporter som vittnar om att barn och ungdomar inte rör sig tillräckligt mycket, vilket inte bådar gott för framtiden.

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket ett uppdrag att ta fram nya underlag till insatser för att främja hälsan i Sverige. Hälsoprojektet är det största på tio år och det man framför allt vill råda bot på är en förväntad fetmaepidemi. ”Sverige har legat bra till men nu ser vi att det sticker iväg. Idag har vi 14 procent som är feta, om bara 15 år kommer det vara 25 procent. Övervikt och fetma är en av våra stora utmaningar”, säger Gabriel Wikström (s), folkhälsominister. Han har under våren 2016 även gått ut hårt med att ”stillasittandet är den nya rökningen” vilket fått blandade reaktioner, framför allt så upplever allt fler att allt snack om träning och motion är på väg att bli en slags hälsohets som kan splittra samhället och skapa en ny sorts klassgap mellan hälsosamma och ohälsosamma. För att själva förstå allmänheten bättre genomförde vi därför en egen opinionsundersökning i samarbete med Novus. Resultatet finner du här i trendrapporten som även väver in kommentarer och intervjuer.

Vill du fortsättningsvis följa En Svensk Klassikers arbete med att göra Sverige och svenskarna friskare? Då vill jag även nämna att vi sedan ett antal år tillbaka driver debattplattformen Folk-i-rörelse tillsammans med bland andra Riksidrottsförbundet och GIH. Vi är även initiativtagare till Arbetsplatsklassikern, en plattform för att sätta arbetsplatser i rörelse. Spinoffen ICA-Klassikern, som vi är arkitekter till och som lanserades under våren 2016, har redan omnämnts som den enskilt största privata folkhälsosatsningen i Sverige någonsin. Till hösten tänker vi dessutom ta ansvar för att göra skolbarnen rörligare, då storsatsar vi med Skolklassikern, som blir en stolt del av folkhälsoinitiativet GEN-PEP.

Michael Thorén, VD En Svensk Klassiker
Juni 2016

Här kan du läsa Klassikerrapporten 2016 i sin helhet.