Pure For Sure

En Svensk Klassiker inleder, under 2017, ett treårigt samarbete med Arne Ljungqvists stiftelse och dess nya informations- och utbildningsrörelse ”Pure For Sure”. Arne Ljungqvist driver sedan 2011 flera förebyggande informationsprojekt för att höja kunskapsnivån kring dopinganvändning i samhället i syfte att öka medvetandet kring dess utbredning och risker. Samarbetet med Pure For Sure är ett led i En Svensk Klassikers mission att göra Sverige och Svenskarna friskare. Tillsammans ska Pure For Sure och En Svensk Klassiker utarbeta inspirerande och proaktiva program för ren hälsa och ren motionsidrott.

Om Pure For Sure

Pure For Sure är en rörelse och utbildningsprogram producerat av Stiftelsen Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation. Stiftelsen driver sedan 2011 flera projekt som syftar till att höja kunskapen om doping inom samhället och idrotten. Stiftelsen utvecklar utbildningsprogram, film och facklitteratur riktat mot vuxna motionärer, studerande och elitidrottare. Stiftelsen ser ett stort behov av förebyggande insatser mot ungdomar och motionärer utanför idrottens värld. Det finns i stort sett ingen part eller organisation idag som med framgång utvecklat ett förebyggande arbete mot steroidmissbruk som ett växande samhälls- och folkhälsoproblem.